loading

Stavíme z lega

Motorika je – laicky řečeno – schopnost člověka vědomě vykonávat nějakou pohybovou činnost. Motorika souvisí s činností centrální nervové soustavy, zahrnuje hrubé a jemné pohyby, jejich koordinaci, celkovou pohyblivost a obratnost.

Pro rozvoj jemné motoriky jsou velmi vhodné a oblíbené stavebnice.

Hra se stavebnicí podporuje uvědomění si tvaru, velikosti, vztahu jednoho prvku k druhému. Procvičuje a upevňuje držení ruky a paže, zdokonaluje drobné pohyby ruky a prstů a zlepšuje koordinaci obou rukou. Přispívá k vytváření jednoduchých přírodovědných a matematických představ.

Hra se stavebnicí poskytuje také možnosti výchovného působení na dítě. Pro svůj kognitivní rozvoj potřebuje dítě hračky, které rozvíjejí psychické funkce: vnímání, představivost, paměť, myšlení.

Hra se stavebnicí je také často využívaným socializačním prostředkem. Stavebnice rozvíjejí nejen technické schopnosti, ale i sociální vztahy. Nejprve si totiž děti staví pro sebe, ale stavba si brzy vynutí spolupráci a pak spolu hráči komunikují a vyměňují si prvky, které na stavbu potřebují. Tak se navážou kamarádské vztahy, utvrdí se přátelství, děti získávají sebedůvěru.

Stavíme z lega

Novinky

Logo školy

02. 11. 2018