loading

Září 2018 - Právo na své vlastní jméno

Prvním dětským právem, které jsme s našimi žáky podrobně rozebrali, je právo každého dítěte na své vlastní jméno.

V rámci hodin řečové výchovy  jsme procvičovali jména spolužáků a pedagogů naší školy, dále psaní vlastních jmen různými druhy písma, vyhledávali jsme v kalendáři, kdy mají děti svátek, tedy jmeniny. V rámci rodiny jsme si všímali stejných příjmení a tvořili jednoduché rodokmeny.

Eva Sochová

 

Dětská práva "Máš právo na své vlastní jméno"

Novinky

Logo školy

02. 11. 2018

Logo školy