loading

Charakteristika školy

Základní škola je umístěna v klidné části města v 1. patře ubytovny Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Škola je velmi dobře dostupná pro žáky z okolních obcí a Benátek nad Jizerou. Školu tvoří čtyři třídy a odborné pracovny:  PC třída, cvičná kuchyň,  dílna, místnost na uskladnění materiálu, ředitelna, sborovna, šatna, koupelna, sociální zařízení, tělocvična - v pronájmu a školní pozemek.  Součástí školy je třída základní školy praktické a tři třídy základní školy speciální. V základní škole dle §16 odstavec 9 jsou žáci vzděláváni podle ŠVP "Škola v pohodě", "Škola v pohodě I."  a "Škola pro život".

Výukové programy:

ŠVP "Škola v pohodě" II. pro základní vždělávání dětí s lehkým mentálním postižením (I. třída)

ŠVP "Škola pro život" zpracován dle RVP obor vzdělávání základní škola speciální (II., III., IV. třída)

Obsazení tříd:

I. třída - učitelka Mgr. Hana Skoblíková

II. třída - učitelka Jitka Krabsová

III. třída - učitelka Klára Chvalkovská

IV. třída - učitelka Mgr. Martina Šestáková

Naše silné stránky

  • menší počet dětí ve třídách a z toho vyplývající možnost individuální péče o děti, které to potřebují
  • individuální výchovně vzdělávací plány, sestavené podle potřeb jednotlivců
  • možnost asistenta a speciálních pomůcek
  • kvalitní pedagogický sbor se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky
  • moderní prostředí a výukové prostory, odpovídající výchově a vzdělávání dětí
  • klidné, nestresující prostředí a pochopení pro problémy dětí i rodičůNovinky

Logo školy

06. 06. 2017