loading

III. třída

Ludmila Vitoušková - učitelka

Taťána Mohelníková - asistentka pedagoga  

Naše třída je třídou speciální. Vzdělávají se v ní žáci s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Vzhledem ke krátké pozornosti žáků zde probíhá individuální výuka dle schopností a možností každého dítěte. Denní režim je strukturován do dvou bloků oddělených přestávkou.

V naší třídě jsou uplatňovány následující didaktické zásady:

  • zásada názornosti
  • zásada přiměřenosti
  • zásada trvalosti
  • zásada soustavnosti
  • zásada individuálního přístupu

 

III.třída

Novinky

Logo školy

02. 11. 2018

Logo školy