loading

III. třída

Bc. Klára Chvalkovská - učitelka

Taťána Mohelníková - asistentka pedagoga 

Naše třída je třídou speciální. Vzdělávají se zde žáci se středně težkou a težkou mentální retardací, Downovým syndromem a kombinovanými vadami.

Výuka probíhá v blocích, kdy se střídá aktivní část a relaxace či hra.

Snažíme se zejména o posílení a zdokonalení v sebeobslužných činnostech, hygieně, trénujeme pozornost, koncentraci a soustředění. Rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku, poznáváme barvy, domácí zvířata i základní tvary. Snažíme se poznat základy psaní a počítání. Veškerá naše činnost je zaměřena na rozvoj rozumových, smyslových a řečových dovedností.

III.třída

Novinky

Logo školy

01. 12. 2017