loading

Pro Rodiče

 

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně : Bc. Jitka Krabsová
telefon: 326 362 515
Konzultační hodiny: čtvrtek 13:30 - 14:30 hodin
(nebo po telefonické nebo osobní domluvě možno kdykoli ve škole).

Úkoly výchovného poradce

kariérní poradenství pro vycházející žáky - poradenství při výběru vhodné střední školy (volbě povolání), pomoc při vyplňování přihlášek
poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace)
poradenství žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu

Oslovení rodičů


Vážení rodiče,
chtěli bychom, aby se všechny děti v naší škole cítily bezpečně. Celoročně probíhají různé aktivity, které mají za úkol zlepšit klima třídy i celé školy. Přesto se může stát, že má dítě nějaký problém se spolužáky či žáky jiných tříd.
Prosíme Vás tedy o pomoc a spolupráci s pedagogy. Kdybyste měli jakékoliv podezření, že je Vašemu dítěti ubližováno, neváhejte se obrátit na třídního učitele, výchovnou poradkyni, metodika prevence nebo ředitelku školy. Vaši informaci budeme brát na vědomí a budeme se snažit situaci okamžitě řešit.
Děkujeme za Vaši podporu.
Mgr. Ludmila Doležalová

Oslovení žáků


VYUŽÍVEJ SLUŽEB VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ!
Výchovná poradkyně je tu od toho, aby Ti pomáhala s problémy, které tě potkávají v učení, ve třídě nebo v životě vůbec.
Popovídání s výchovnou poradkyní je jednou z možných cest k řešení problému. Přijď kdykoli, nebo využij e-mail, případně schránku důvěry!
Přijít můžeš s čímkoli:
Nejde ti učení a rád/a bys s ním pohnul/a?
Všichni ti nadávají, že se neumíš chovat, a ty se přece snažíš?
Všichni se tě ptají, co z tebe bude, a ty to sám/sama nevíš?
Bojíš se školy, spolužáků, rodičů, své budoucnosti?
Máš pocit, že něco zásadně nezvládáš?
Děje se ti něco zlého?
Víš o někom, koho druzí trápí, a sám/sama se bojíš zasáhnout?
Nebo s jakýmkoli jiným problémem.

Spolupráce


Pedagogicko - psychologická poradna Mladá Boleslav
Adresa: Václavkova 1040, 293 01 Mladá Boleslav
Telefon: 326 731 066
E-mail: pppmb@seznam.cz
Web: www.pppstredoceska.cz
pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí a mládeže ve věku od 3 do 19 let
zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby žákům, jejich zákonným zástupcům a školám, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže
poskytuje péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi
zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy zajišťuje psychologické poradenství v náročných životních situacích a obdobích zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy
poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům (zejména výchovným poradcům)
podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.
Objednání: zákonný zástupce dítěte, škola po dohodě s rodiči
Speciální pedagogické centrum Mladá Boleslav
Adresa: Na Celně 2
Telefon: 326 726 053
Web: www.skolanacelne.cz
Poradenské zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním
Návštěvu PPP a SPC je vhodné konzultovat s třídním učitelem popř. výchovným poradcem

 

 

Novinky

Logo školy

02. 11. 2018